Γ.Κ.Λ. αριθμ. 20 – Πλήρης, ενοποιημένος και επικαιροποιημένος

Γ.Κ.Λ. αριθμ. 20 – Πλήρης, ενοποιημένος και επικαιροποιημένος

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ αριθ. 20

«Ταχύπλοα (ταχυκίνητα) σκάφη και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής»

Φ.Ε.Κ. 444 Β΄/26-04-1999

Στο κείμενο του Κανονισμού, που παρατίθεται, έχουν ενσωματωθεί όλοι οι κατά καιρούς εκδοθέντες Γενικοί Κανονισμοί με τους οποίους τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν ή καταργήθηκαν διατάξεις του παρόντα και ειδικότερα:

α) Γ.Κ.Λ. αριθ. 22 (ΦΕΚ 9 Β΄/13-01-2000).

β) Γ.Κ.Λ. αριθ. 27 (ΦΕΚ 794 Β΄/25-06-2001).

γ) Γ.Κ.Λ. αριθ. 28 (ΦΕΚ 1616Β΄/05-12-2001).

δ) Γ.Κ.Λ. αριθ. 37 (ΦΕΚ 101Β΄/23-01-2004).

ε) Γ.Κ.Λ. αριθ. 39 (ΦΕΚ 220Β΄/18-02-2005).

στ) Γ.Κ.Λ. αριθ. 41 (ΦΕΚ 510Β΄/20-04-2006).

ζ) Γ.Κ.Λ. αριθ. 44 (ΦΕΚ 1687Β΄/17-11-2006).

η) Γ.Κ.Λ. αριθ. 45 (ΦΕΚ 1535Β΄/04-08-2008).

θ) Γ.Κ.Λ. αριθ. 50 (ΦΕΚ 1151Β΄/13-05-2013).

ι) Γ.Κ.Λ. αριθ. 52 (ΦΕΚ 2960Β΄/22-11-2013).

ια) Γ.Κ.Λ. αριθ. 53 (ΦΕΚ 3238Β΄/19-12-2013).

ιβ) Γ.Κ.Λ. αριθ. 56 (ΦΕΚ 2551Β΄/24-09-2014).

ιγ) Γ.Κ.Λ. αριθ. 60 (ΦΕΚ 1415Β΄/19-05-2016).

Μια καταπληκτική δουλειά του Υποναυάρχου Λ.Σ. (ε.α.) Νέστωρ Γ. ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ τον οποίο και ευχαριστούμε πολύ, με συμπληρώσεις από τον Αρχ/στή Λ.Σ. ΠΑΣΧΑΛΑΚΗ Χρήστο.

Πατήστε εδώ

Σχετικά Άρθρα

Leave a Reply