Ισχύον και προτεινόμενο από την ΠΟΕΠΛΣ βαθμολόγιο εκ Λ/Φ – Συγκριτικός πίνακας

Ισχύον και προτεινόμενο από την ΠΟΕΠΛΣ βαθμολόγιο εκ Λ/Φ – Συγκριτικός πίνακας

Πίνακας ισχύοντος βαθμολογίου εξέλιξης Λιμενοφυλάκων
ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ
ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΚΕΛΕΥΣΤΗΣ ΟΧΤΩ (08)
ΕΠΙΚΕΛΕΥΣΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑ (12)
ΑΡΧΙΚΕΛΕΥΣΤΗΣ ΔΕΚΑΕΞΙ (16)
ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΑΕΝ)

ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ (21)  ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (25) ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΑΕΝ)

ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ (26) ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

 ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ  ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ (29) ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΑΕΝ)

 

Πίνακας προτεινόμενου από την ΠΟΕΠΛΣ βαθμολογίου εξέλιξης Λιμενοφυλάκων
ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ
ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΚΕΛΕΥΣΤΗΣ ΟΧΤΩ (08)
ΕΠΙΚΕΛΕΥΣΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑ (12)
ΑΡΧΙΚΕΛΕΥΣΤΗΣ ΔΕΚΑΕΞΙ (16)
ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ  ΕΙΚΟΣΙ (20) ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΑΕΝ)

ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ (21)  ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (25) ΓΙΑ  ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΑΕΝ)

ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ (26) ΓΙΑ  ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ (29) ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΑΕΝ)

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ (31) ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (34) ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΑΕΝ)

ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (35)  ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

Σχετικά Άρθρα

Leave a Reply