ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.

LOGO POEPLS

Πρόεδρος ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ Γεώργιος
Γενικός Γραμματέας ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ Αθανάσιος
Αντιπρόεδρος Α΄ ΚΟΥΖΗΣ Βασίλειος
Αντιπρόεδρος Β΄ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ Χαράλαμπος
Ταμίας ΤΣΙΑΠΛΙΑΣ Βασίλειος
Οργανωτικός Γραμματέας ΛΑΣΚΑΡΗΣ Γεώργιος
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΣ Φώτιος
Υπεύθυνος Πρωτοβάθμιων Ενώσεων ΔΑΝΙΚΑΣ Σωτήριος
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας ΚΟΡΙΖΗΣ Ιωάννης
Αναπληρωτής Ταμίας ΤΣΑΛΙΚΗΣ Ιωάννης
Αναπληρωτής Οργανωτικός Γραμματέας ΛΑΖΙΝΟΣ Αχιλλεύς
Μέλη:ΓΑΛΑΝΗΣ Χρήστος

ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος

ΚΑΜΒΥΣΗΣ Σαράντος

ΚΩΣΤΑΚΗΣ Μιχαήλ

ΣΑΜΑΡΑΣ Ευστάθιος

ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΑΣ Γεώργιος

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Γεώργιος

ΤΣΙΑΝΟΣ Παναγιώτης

Εκπρόσωποι Μεταθέσεων
Τακτικός Εκπρόσωπος ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ Αθανάσιος
Αναπληρωματικός Εκπρόσωπος ΤΣΙΑΠΛΙΑΣ Βασίλειος
Εκπρόσωποι Προσφυγών
Τακτικός Εκπρόσωπος ΚΩΣΤΑΚΗΣ Μιχαήλ
Αναπληρωματικός Εκπρόσωπος ΔΑΝΙΚΑΣ Σωτήριος
Εκτελεστική Γραμματεία:ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ Γεώργιος

ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ Αθανάσιος

ΛΑΣΚΑΡΗΣ Γεώργιος

ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ Χαράλαμπος

ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος

ΚΑΜΒΥΣΗΣ Σαράντος

ΤΣΙΑΝΟΣ Παναγιώτης