Σύγκληση του Ανώτερου Συμβουλίου Τοποθετήσεων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που τελούν σε Κατάσταση Υπηρεσίας Γραφείου - Μετά πέρας εκπαίδευσης χειριστών Ε/Π

5 Σεπτεμβρίου, 20230234 Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 6/9/23 και ώρα 11:00 ξεκινά τις εργασίες το Ανώτερο Συμβούλιο...

Οδηγίες από την Υ.Υ. για την εκτέλεση Ηλεκτρονικών Παραπεμπτικών διαγνωστικών - παρακλινικών εξετάσεων και ιατρικών πράξεων για τους ασφαλισμένους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

4 Σεπτεμβρίου, 20230449 Σύμφωνα με το το υπ΄ αριθ. πρωτ. 2533.6/61508/2023/4-9-23 έγγραφο της Υπηρεσίας Υγειονομικού, εφιστάται...
Page 1 of 134123...