Συγκρότηση σε σώμα νεοεκλεγέντος Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.

Συγκρότηση σε σώμα νεοεκλεγέντος Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. όπως αυτό προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 14ης Σεπτεμβρίου 2019.

Κατόπιν ψηφοφορίας η νέα σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως εξής:

Πρόεδρος: ΤΣΙΑΝΟΣ Παναγιώτης 19 υπέρ – 0 κατά
Αντιπρόεδρος: ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ Αθανάσιος 19 υπέρ – 0 κατά
Αντιπρόεδρος: ΚΟΥΖΗΣ Βασίλειος 19 υπέρ – 0 κατά
Αντιπρόεδρος
Υπεύθυνος Ειδικών Μονάδων:
ΓΑΛΑΝΗΣ Χρήστος 19 υπέρ – 0 κατά
Αντιπρόεδρος
Υπεύθυνος προσφυγικού-μεταναστευτικού:
ΣΑΜΑΡΑΣ Ευστάθιος 19 υπέρ – 0 κατά
Γενικός Γραμματέας: ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ Γεώργιος 19 υπέρ – 0 κατά
Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας: ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ Χαράλαμπος 19 υπέρ – 0 κατά
Οργανωτικός Γραμματέας: ΛΑΣΚΑΡΗΣ Γεώργιος 19 υπέρ – 0 κατά
Αναπληρωτής Οργανωτικός Γραμματέας ΛΑΖΙΝΟΣ Αχιλλεύς 19 υπέρ – 0 κατά
Ταμίας: ΤΣΙΑΠΛΙΑΣ Βασίλειος 19 υπέρ – 0 κατά
Αναπληρωτής Ταμίας: ΤΣΑΛΙΚΗΣ Ιωάννης 19 υπέρ – 0 κατά
Υπεύθυνος Πρωτ/μιων Ενώσεων: ΔΑΝΙΚΑΣ Σωτήριος 19 υπέρ – 0 κατά
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΙΑΣ Φώτιος 19 υπέρ – 0 κατά
Μέλη: ΚΩΣΤΑΚΗΣ Μιχαήλ, ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΑΣ Γεώργιος, ΚΟΡΙΖΗΣ Ιωάννης, ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Γεώργιος
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΤΣΙΑΝΟΣ Παναγιώτης, ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ Γεώργιος, ΛΑΣΚΑΡΗΣ Γεώργιος, ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ Αθανάσιος, ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ Χαράλαμπος, ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος, ΚΑΜΒΥΣΗΣ Σαράντος

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΕΠΛΣ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ & ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Εκπρόσωποι Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. στα Συμβούλια Μεταθέσεων
Τακτικό Μέλος: ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Αναπληρωματικό Μέλος: ΤΣΙΑΠΛΙΑΣ Βασίλειος
Εκπρόσωποι Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. στα Συμβούλια Προσφυγών
Τακτικό Μέλος: ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ Γεώργιος
Αναπληρωματικό Μέλος: ΚΩΣΤΑΚΗΣ Μιχαήλ
Εκπρόσωπος στο Λογαριασμό Αλληλοβοηθείας Προσωπικού (Λ.Α.Π.)
Τακτικό Μέλος: ΚΟΥΖΗΣ Βασίλειος
Αναπληρωματικό Μέλος: ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ Λεωνίδας
Εκπρόσωπος στο Ταμείο Αρωγής Λ.Σ.
Τακτικό Μέλος: ΚΩΣΤΑΚΗΣ Μιχαήλ
Αναπληρωματικό Μέλος: ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ Δημήτριος
Εκπρόσωπος στον ΕΦΚΑ ΚΩΣΤΑΚΗΣ Μιχαήλ

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα αγωνιστεί για την προάσπιση των δικαιωμάτων του κλάδου μας, με βασική αρχή την ενότητα του κινήματος και κοινό στόχο μια δυνατή Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να συμβάλλουν με την συμμετοχή τους στην κοινή προσπάθεια και στον κοινό αγώνα.

Σχετικά Άρθρα