29 Οκτωβρίου 2019

Υποβολή υπομνήματος στον κ. ΥΝΑΝΠ με προτάσεις μας για έμπρακτη στήριξη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και των στελεχών του

Υποβλήθηκε σήμερα στον Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννη Πλακιωτάκη υπόμνημα της Ομοσπονδίας μας με παρατηρήσεις και προτάσεις, που αφορούν στο ζήτημα της αύξησης των μεταναστευτικών ροών, της αντιμετώπισης του φαινομένου και των επιπτώσεων, που έχει στις συνθήκες εργασίας των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Το υπόμνημά μας αποτελεί συνέχεια της από 23/9/2019 συνάντησής μας με τον κ. ΥΝΑΝΠ, με την παρουσία εκπροσώπων των Ενώσεων Προσωπικού ΛΣ Χίου-Σάμου-Ικαρίας, Λέσβου-Λήμνου και  Δωδεκανήσου και καταρτίστηκε μετά από τις διαδοχικές επισκέψεις, που πραγματοποιήσαμε σε Λιμενικές Αρχές του Βορειοανατολικού και Ανατολικού Αιγαίου, συζητήθηκε στο Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. και ψηφίσθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ.

Τέλος ζητήσαμε από τον κ. Υπουργό αφού μελετήσει το υπόμνημά μας να πραγματοποιήσουμε μια νέα συνάντηση.

Οι προτάσεις μας συνοψίζονται ως εξής:

 Προτάσεις Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.

 1. Άμεσες ενέργειες για την αύξηση Οργανικής Δύναμης και ανακατανομής Οργανικής Σύνθεσης Λιμενικών Αρχών σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής.
 2. Άμεση κατάργηση του πλαφόν στην αποζημίωση ωρών νυχτερινής εργασίας των στελεχών ΦΕΚ Β’1165/18//29-3-2018, που υπηρετούν σε Λιμενικές Αρχές Βορειοανατολικού και Ανατολικού Αιγαίου ή εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο στη φύλαξη θαλασσίων συνόρων ή στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού φαινομένου και σταδιακή άρση του πλαφόν στο σύνολο των στελεχών Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ.
 3. Κατάργηση όλων των περιορισμών στους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής ημερήσιας αποζημίωσης στα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που υπηρετούν σε πλωτά περιπολικά σκάφη (πλεύσιμα) ΦΕΚ Β’ 133/15//22-1-2015 των Λιμενικών Αρχών Βορειοανατολικού και Ανατολικού Αιγαίου ή εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο στη φύλαξη θαλασσίων συνόρων ή στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού φαινομένου και σταδιακή άρση των περιορισμών στο σύνολο των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
 4. Εναρμόνιση του ύψους της ημερήσιας αποζημίωσης στα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σύμφωνα με το ν. 4336/15. Η ημερήσια αποζημίωση για την εκτός έδρας μετακίνηση όλων των δημοσίων υπαλλήλων με το ν. 4336/15έχει οριστεί στο ποσό των σαράντα (40) ευρώ, ανεξάρτητα από την θέση και τον βαθμό του μετακινούμενου. Για τα στελέχη των Ε.Δ. & των Σ.Α. ο ανωτέρω νόμος προέβλεπε ότι προσωρινά θα συνέχιζαν να αποζημιώνονται σύμφωνα με τις παλιές διατάξεις με το ποσό των είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35 €) και εντός προθεσμίας 9 μηνών θα έπρεπε να εκδοθεί Π.Δ., που θα όριζε το ύψος και τον τρόπο αποζημίωσης τους, διαφορετικά εφαρμογή θα είχαν και για αυτούς οι διατάξεις που θεσπίστηκαν για τους λοιπούς δημόσιους υπαλλήλους. Για την αποφυγή της υποχρέωσης της αποζημίωσής μας ισότιμα με όλους τους άλλους δημόσιους λειτουργούς, δόθηκαν διαδοχικές παρατάσεις, οι οποίες εκτός του ότι ο νόμος δεν προέβλεπε, στις 1-7-2019 έληξε και η 4ηκατά σειρά παράταση εφαρμογής στα στελέχη Ε.Δ. & Σ.Α. του ανωτέρω νόμου.
 5. Προκήρυξη έκτακτων προσλήψεων στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ομοίως με το ν. 4597/2019 για την αντιμετώπιση εκτάκτων ή απρόβλεπτων κινδύνων, που σχετίζονται με την ασφάλεια της χώρας και την ενίσχυση επιτήρησης των θαλασσίων συνόρων με πρόβλεψη μεγάλου αριθμού σε ειδικότητες κυβερνητών και μηχανικών αποκλειστικά για κάλυψη πλωτών περιπολικών μέσων.
 6. Επέκταση επιδόματος παραμεθορίου. Με το νέο μισθολόγιο δημιουργήθηκε ανισότητα των ένστολων έναντι των υπόλοιπων εργαζομένων αφού δεν προβλέφθηκε το επίδομα παραμεθορίου όπως αυτό ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία δηλ. και στους Νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, Θεσπρωτίας, ν. Σκύρου και Κέρκυρας. Με το ν.4553/18 άρθρο 4, το μηναίο επίδομα της περ. Ε’ του άρθρου 127 του Ν. 4472/2017 για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και των Σωμάτων Ασφαλείας (ΣΑ), που υπηρετεί ή είναι αποσπασμένο στον Έβρο και στα ακριτικά νησιά του Αιγαίου θα καταβάλλεται σε όλο το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετεί σε περιοχές «με ιδιόμορφα χαρακτηριστικά», μεταξύ άλλων στις περιοχές Ηπείρου, Θράκης και ν. Σκύρου.
  Η ρύθμιση αυτή αιτιολογείται και με την ανάληψη από το προσωπικό των περιοχών αυτών «ομοίων πρόσθετων καθηκόντων και υποχρεώσεων» όπως η φύλαξη των συνόρων, η διαχείριση των προσφυγικών ροών και η διαρκής ετοιμότητα. Μετά τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται πλέον από την καταβολή επιδόματος παραμεθορίου μόνο τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας, που υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές της Ηπείρου, της Θράκης και της ν. Σκύρου, στις οποίες λαμβάνουν χώρα καθημερινά επιχειρήσεις των τοπικών Λιμενικών Αρχών για το μεταναστευτικό φαινόμενο.
  Ζητάμε την άρση της εξαίρεσης και την καταβολή του εν λόγω επιδόματος και στους αποσπασμένους για όσο χρονικό διάστημα υπηρετούν στις ως άνω περιοχές.
 7. Χορήγηση έκτακτου ειδικού επιδόματος μεταναστευτικού από τα ευρωπαϊκά κονδύλια στα στελέχη των Λιμενικών Αρχών Βορειοανατολικού και Ανατολικού Αιγαίου ή σε όσα στελέχη εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο στη φύλαξη θαλασσίων συνόρων ή στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού φαινομένου.
 8. Επίσπευση των διαδικασιών για την πραγματοποίηση ΣΕΑΛΣ σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννη Πλακιωτάκη.
 9. Καμία διαταγή μετακίνησης δίχως καταβολή προκαταβολής οδοιπορικών εξόδων. Ειδικότερα αναφέρουμε ότι τα στελέχη ΚΕΑ/ΛΣ μετακινούνται δίχως τη λήψη προκαταβολής οδοιπορικών εξόδων κάτι το οποίο ανατρέπει τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό.
 10. Άμεση ενίσχυση των Περιπολικών Ανοιχτής Θαλάσσης με πραγματική δύναμη πληρωμάτων 30 άτομα  και δυνατότητα πραγματοποίησης αποστολών-περιπολιών 21 άτομα.
 11. Τριπλά πληρώματα σε όλα τα ΠΛΣ με προσωπικό που υπηρετούν σε Λιμενικές Αρχές Βορειοανατολικού και Ανατολικού Αιγαίου ή εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο στη φύλαξη θαλασσίων συνόρων ή στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού φαινομένου και προμήθεια μέσων αυτοπροστασίας και υλικών πρώτων βοηθειών (πχ απεινιδωτές) με αντίστοιχη εκπαίδευση σε αυτά.
 12. Απεμπλοκή των Λιμενικών Αρχών από τη φύλαξη μεταναστών σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης όπως συμβαίνει στη Λέρο και άμεση μεταγωγή μεταναστών σε χώρους προσωρινής φύλαξης πριν τη μεταφορά τους σε ανάλογες δομές καθώς η πολυήμερη παραμονή μεταναστών σε ακατάλληλους και μη οργανωμένους χώρους όπως συνέβη στο Λ/Χ Σύμης, στο Κ.Λ. Αλεξανδρούπολης και Α’ Λ/Τ Σαμοθράκης, θέτει σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια μεταναστών και στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
 13. Ένταξη του Κ.Λ. Αλεξανδρούπολης και του Α΄ Λ/Τ Σαμοθράκης στον σχεδιασμό για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού.
 14. Αναβάθμιση με ταυτόχρονη ενίσχυση Λιμενικών Αρχών.
 15. Τακτική και με τη δέουσα διακριτικότητα ψυχολογική υποστήριξη στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που έχουν άμεση εμπλοκή με διασώσεις μεταναστών στη θάλασσα.
 16. Σύγκληση ευρείας σύσκεψης με θέμα την αντιμετώπιση μεταναστευτικών ροών με τη συμμετοχή Λιμεναρχών των Λιμενικών Αρχών, που εμπλέκονται.
 17. Να πραγματοποιηθούν επισκέψεις της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας σε Λιμενικές Αρχές Ανατολικού και Βορειοανατολικού Αιγαίου προκειμένου να ενισχυθεί το ηθικό των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., να διαπιστωθούν ελλείψεις και προβλήματα και να ληφθούν πρωτοβουλίες για την επίλυσή τους.

Δείτε επίσης

Συνάντηση συνδικαλιστικών φορέων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ με τον Πρόεδρο του ΜΤΝ

1.049 Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού Αντιναύαρχο (ε.α.) ΠΑΠΠΑ Βελισσάριο ΠΝ πραγματοποίησε μεικτή αντιπροσωπεία …