13 Φεβρουαρίου 2020

Ενσωμάτωση σημαντικών διεκδικήσεων της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. στο σ/ν του ΥΝΑΝΠ

Από την πρώτη στιγμή συγκρότησης του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας μας τον Οκτώβριο του 2019 θέσαμε υψηλούς στόχους και αποφασίσαμε ομόφωνα να τους διεκδικήσουμε συγκροτημένα, με μεθοδικότητα, και επιμονή. Αποτελεί πλέον κοινή πεποίθηση ότι οι συνάδελφοί μας αναμένουν από εμάς μια ουσιαστική εκπροσώπηση με αποτελέσματα.

Η προσπάθειά μας αυτή άντλησε τη δύναμή της από την ενότητα, που πρέπει να διαφυλάξουμε και από την ισχυρή μας θέληση να καταφέρουμε βελτιώσεις για τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που η καθημερινή τους προσφορά είναι ανεκτίμητη και αναγνωρισμένη όχι μόνο στην Ελληνική κοινωνία αλλά και τη διεθνή κοινότητα.

Με την ανάρτηση για διαβούλευση του νομοσχεδίου του Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (εδώ) και την ενσωμάτωση σε αυτό σημαντικών προτάσεων της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ., που αφορούν στα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ολοκληρώθηκε μια συλλογική προσπάθεια με θετικά αποτελέσματα. 

Στην επίτευξη των στόχων αυτών σημαντική ήταν και οφείλουμε να αναγνωρίσουμε τη στάση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννη Πλακιωτάκη, στο πρόσωπο του οποίου η Ομοσπονδία μας από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων του βρήκε μια πολιτική ηγεσία διατεθειμένη να συμβάλει θετικά σε ζητήματα, που απασχολούν τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Υπάρχουν πολλά ζητήματα, που αναμένουν την επίλυσή τους και αφορούν κυρίως στην καθημερινότητα των εργαζομένων στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή και το σίγουρο είναι ότι εάν εξακολουθήσουμε στο ίδιο πνεύμα θα επιτευχθούν νέες βελτιώσεις προς όφελος των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Συγκεκριμένα ενσωματώθηκαν οι παρακάτω προτάσεις μας, οι οποίες περιλαμβάνονται και στο διεκδικητικό πλαίσιο της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.:

 • Οργανική δύναμη Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

Ως Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. επανειλημμένα έχουμε διατυπώσει τη θέση ότι η αύξηση της οργανικής δύναμης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αποτελεί μείζονος σημασίας ζήτημα και με τη διάταξη αυτή αυξάνεται η οργανική δύναμη κατά 1.500 θέσεις καθορίζοντάς την στις 9.500 θέσεις από 8.000.

 • Εξορθολογισμός βαθμολογίου Αξιωματικών προερχομένων από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

Εξορθολογίζονται οι διατάξεις, που αφορούν στη βαθμολογική εξέλιξη των Αξιωματικών προερχόμενων από την Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων θεραπεύοντας στρεβλώσεις όπως να διατηρούνται τα εν λόγω στελέχη στον ίδιο βαθμό για δέκα με δεκαπέντε έτη.

 • Κάλυψη στεγαστικών αναγκών

Εντάσσεται στον προγραμματισμό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ο σχεδιασμός για τη στέγαση Υπηρεσιών αλλά και του προσωπικού, που καλείται να προσφέρει τις υπηρεσίες του για την φύλαξη των θαλασσίων συνόρων ή σε άλλες δυσπρόσιτες νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου όπου υπάρχουν αντικειμενικές έως ανυπέρβλητες δυσκολίες στην εξεύρεση στέγης, με την ευχέρεια για μίσθωση ακινήτων για τις στεγαστικές ανάγκες του προσωπικού.

 • Επέκταση επιδόματος παραμεθορίου

Παρέχεται η χορήγηση του επιδόματος ύψους εκατό (100) ευρώ και στα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που υπηρετούν στις Λιμενικές Αρχές Οθωνών, Σαγιάδας και Σκύρου.

 • Τροποποίηση άρθρων 27 και 30 ν. 4504/2017 περί μεταθέσεων, αποσπάσεων, διάθεσης προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Οι τροποποιήσεις αυτές επιτρέπουν την έκδοση νέου Π.Δ. μεταθέσεων-αποσπάσεων-τοποθετήσεων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ενώ αποτυπώνονται σε νόμο ότι οι μεταθέσεις θα πραγματοποιούνται  λαμβάνοντας υπόψη κατά σειρά σπουδαιότητας τα αντικειμενικά κριτήρια και ακολούθως τα κοινωνικά και τα υπηρεσιακά. Η Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. θα παραμείνει εγγυητής ενός συστήματος μεταθέσεων-αποσπάσεων στο πλαίσιο της αξιοκρατίας και της διαφάνειας και με στόχο να παρέχεται η απαιτούμενη ασφάλεια, που χρειάζονται τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εμπιστευόμενα ένα σύστημα, που θα εμπνέει ισοτιμία, ισονομία και δικαιοσύνη για όλους.

 • Συνυπηρέτηση εκπαιδευτικών – συζύγων στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Επεκτείνεται η σχετική πρόβλεψη του άρθρου 21 του ν. 2946/2001, έτσι όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 3 του ν.4553/2018 (Α’ 119), συμπεριλαμβάνοντας και τα στελέχη του Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ.

 • Κανονισμοί περί Αστυνομικών Σκύλων

Παρέχεται η εξουσιοδότηση ώστε να ρυθμίζονται, από το Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα θέματα και οι αναγκαίες λεπτομέρειες έκαστης κατηγορίας αστυνομικών σκύλων Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. κωδικοποιώντας διατάξεις εξόδων συντήρησης-διατροφής των αστυνομικών σκύλων και παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με την οποία καθορίζεται το ύψος του παγίου κατ’ αποκοπή χορήγημα για τα έξοδα συντήρησης και διατροφής των αστυνομικών σκύλων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

 • Μεταβατική ρύθμιση κάλυψης κενών οργανικών θέσεων Αξιωματικών και Λιμενοφυλάκων στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Παρέχεται η δυνατότητα οι κενές οργανικές θέσεις Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφυλάκων να καλύπτονται με διαγωνισμό και με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης,  κατ’ εξαίρεση και έως την ημερομηνία αποφοίτησης από τις εν λόγω Σχολές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. της πρώτης εκπαιδευτικής σειράς, που έχει εισαχθεί με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

 • Κατάταξη Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού

Θεσπίζονται διατάξεις αναφορικά με τον τρόπο κατάταξης στο Λιμενικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Αξιωματικών ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού, οι οποίοι είναι πτυχιούχοι Πλοίαρχοι ή Μηχανικοί Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) με το σύστημα της μοριοδότησης και οι επιτυχόντες θα κατατάσσονται απευθείας στο Σώμα, ως μόνιμα εν ενεργεία στελέχη, στελεχώνοντας κατά το ταχύτερο δυνατό τα πλωτά επιχειρησιακά μέσα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

 • Αστική ευθύνη χειριστών εναέριων μέσων Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.

Ρυθμίζεται το ζήτημα της αστικής ευθύνης των χειριστών σε περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος με τα εναέρια μέσα του Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ.

Επίσης θεσπίζονται:

 • Η έκδοση Κανονισμών σχετικά με οπλισμό και εκπαίδευση προσωπικού καθώς και ρυθμίσεις θεμάτων ιδιωτικού οπλισμού προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Η θέσπιση της ανωτέρω διάταξης, κρίνεται απαραίτητη ώστε να υφίσταται ειδική εξουσιοδότηση όσον αφορά στην οργάνωση και λειτουργία της Κεντρικής Αποθήκης Οπλισμού και των Πυραρχείων του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ, λόγω της ιδιαιτερότητας της συγκεκριμένης αποθήκης και λόγω του απορρήτου χαρακτήρα των θεμάτων αυτών.

 • Η παραμονή στην ενεργό υπηρεσία πέραν της συμπλήρωσης 35ετίας

Παρέχεται η δυνατότητα παραμονής στην ενεργό υπηρεσία μετά από αίτηση του στελέχους, για χρονικό διάστημα μέχρι και δύο ετών

 • Οι δαπάνες προσωπικού Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας

Δίδεται η δυνατότητα κάλυψης δαπανών μετακινήσεων προς εκτέλεση υπηρεσίας του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, που υπηρετεί στην Υ.Ε.Υ.Σ.Α., καθώς και συντηρήσεως και εφοδιασμού καυσίμων των επιχειρησιακών μέσων, που της έχουν διατεθεί από το Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΝΑΝΠ, από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ του π.δ.65/2019 (Α’ 104) μέχρι τις 31/12/2020.

 • Η διάθεση ιπτάμενου Προσωπικού από Α/ΓΕΕΘΑ στην Υπηρεσία Εναέριων Μέσων Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.

Παρέχεται η δυνατότητα στελέχωσης της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. και από αξιωματικούς χειριστές αεροσκαφών από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ).

 • Η εγγραφή στον Προϋπολογισμό ποσού δαπανών για μεταφορά κρατουμένων με την οποία εκτός των δαπανών διατροφής ατόμων, που τελούν σε νόμιμο περιορισμό, θα εγγράφονται πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και οι δαπάνες μεταγωγής τους.
 • Σχετικά με το άρθρο 26 του νομοσχεδίου «Ενίσχυση Λιμενικών Αρχών Ανατολικού Αιγαίου και Κυκλάδων» εκφράζουμε τις επιφυλάξεις μας αναφορικά με την αποτελεσματικότητα και τις επιπτώσεις, που θα επιφέρει λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη εφαρμογή του μέτρου.
 • Τέλος με το άρθρο 15 «Αρμοδιότητες αστυνόμευσης στον αιγιαλό και την παραλία», καταργείται η άσκηση γενικής αστυνόμευσης και προανακριτικών καθηκόντων στον αιγιαλό και την παραλία, που θεσπίστηκε με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4597/2019 (Α΄35).

Το νομοσχέδιο θα παραμείνει ανοιχτό σε σχολιασμό μέχρι και τις 27/2/2020 και ώρα 18:00 και μέχρι τότε θα συμβάλουμε δημιουργικά ώστε να υπάρξουν περαιτέρω βελτιώσεις.

Δείτε επίσης

«Γκολ» αλληλεγγύης και ευαισθητοποίησης | Video | Photo Album

302 Με απόλυτη επιτυχία διεξήχθη χθες ο ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ επίλεκτων Λιμενικών και εργαζομένων στις …