27 Μαΐου 2020

Τακτικά Συμβούλια Μεταθέσεων 2020 και επεξεργασία νέου Π.Δ. Μεταθέσεων-Τοποθετήσεων-Αποσπάσεων-Διαθέσεων

Η Ομοσπονδία μας έχει επανειλημμένως αναδείξει τα προβλήματα του συστήματος Μεταθέσεων-Τοποθετήσεων-Αποσπάσεων των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις και έχοντας συμμετάσχει σε συσκέψεις για την αναμόρφωση του ισχύοντος Π.Δ.

Στο πλαίσιο της θέσπισης και εφαρμογής ενός σύγχρονου, ευέλικτου, αποτελεσματικού και πάνω από όλα δίκαιου συστήματος μεταθέσεων, εντατικοποιήσαμε τις ενέργειές μας για την τροποποίηση των άρθρων του ν. 4504/2017 περί μεταθέσεων, αποσπάσεων, διάθεσης προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και με την ψήφιση του ν. 4676/2020 κατορθώσαμε την τροποποίηση των άρθρων 27 έως 30 του ν. 4504/2017.

Σημαίνουσα αλλαγή είναι ότι οι μεταθέσεις θα πραγματοποιούνται  λαμβάνοντας υπόψη κατά σειρά σπουδαιότητας τα αντικειμενικά κριτήρια και ακολούθως τα κοινωνικά και τα υπηρεσιακά σε αντίθεση με τον προηγούμενο νόμο, ο οποίος λάμβανε υπόψη κατά προτεραιότητα  τα υπηρεσιακά κριτήρια.

Τι πετύχαμε με τις τροποποιήσεις του ν. 4676/2020.

  1. Τα αντικειμενικά κριτήρια (μόρια), τα οποία είναι τα μόνα μετρήσιμα μεγέθη με το νέο νόμο (ν. 4676/2020) κατατάσσονται πλέον πρώτα στην κρίση του συμβουλίου μεταθέσεων από τελευταία, που όριζε ο προηγούμενος νόμος.
  2. Τα μόρια, που έχουν συγκεντρώσει τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους υπολογίζονται και αναγνωρίζονται πλέον από την ημερομηνία κατάταξης ενώ ο προηγούμενος νόμος (ν.4504/2017) δεν προέβλεπε την αναδρομική εφαρμογή τους.
  3. Με το νέο νόμο (ν. 4676/2020) οι μεταθέσεις εντός ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. καθώς και οι έκτακτες μεταθέσεις θα γίνονται λαμβάνοντας υπόψη τα αντικειμενικά κριτήρια (μόρια) διασφαλίζοντας τους βασικούς κανόνες ενός δίκαιου συστήματος μεταθέσεων ενώ με το ν. 4504/2017 για τις μεταθέσεις εντός ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. δε λαμβανόταν υπόψη κανένα κριτήριο.
  4. Οι έκτακτες μεταθέσεις με τον προηγούμενο νόμο λαμβανόταν υπόψη αποκλειστικά τα υπηρεσιακά κριτήρια ενώ με το νέο νόμο (ν. 4676/2020)  θα γίνονται λαμβάνοντας υπόψη τα αντικειμενικά κριτήρια (μόρια).
  5. Με το νέο νόμο (ν. 4676/2020) αποσαφηνίσθηκε ο ανώτατος χρόνος παραμονής στον τόπο επιλογής του στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ενώ στον προηγούμενο νόμο (ν. 4504/2017) υπήρχε ασάφεια δημιουργώντας οικογενειακή και προσωπική ανασφάλεια στα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Οι τροποποιήσεις αυτές επιτρέπουν την έκδοση νέου Π.Δ. μεταθέσεων-αποσπάσεων-τοποθετήσεων-διαθέσεων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με την επεξεργασία του να έχει ήδη ξεκινήσει με τη συμμετοχή της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.

Λόγω του απαιτούμενου χρόνου, που απαιτείται για την ολοκλήρωση της επεξεργασίας, δημοσίευσης και εφαρμογής του νέου ΠΔ τα τακτικά συμβούλια 2020 θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με όσα ορίζει το ΠΔ 33/2009.

Το επόμενο χρονικό διάστημα θα κοινοποιηθούν τα μόρια των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και εντός του Ιουνίου αναμένεται να ξεκινήσουν τα τακτικά συμβούλια μεταθέσεων 2020.

Όπως πράξαμε μέχρι σήμερα έτσι και σε αυτό το στάδιο παραμένουμε πιστοί στον αγώνα θέσπισης ενός μοντέλου μεταθέσεων-αποσπάσεων-τοποθετήσεων με γνώμονα την αξιοκρατία και τη διαφάνεια και με στόχο να παρέχεται η απαιτούμενη ασφάλεια, που χρειάζονται τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εμπιστευόμενα ένα σύστημα, που θα εμπνέει ισοτιμία, ισονομία και δικαιοσύνη για όλους.

Δείτε επίσης

Τροποποίηση «Οργανισμού ΥΝΑΝΠ» | Κατανομή οργανικών θέσεων του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ανά κατηγορία και ειδικότητα

1.042 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 28/2024 ΦΕΚ 88/Α/13-6-2024 Τροποποίηση του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας …