17 Φεβρουαρίου 2021

Διαδικασίες εφαρμογής νέου Π.Δ. περί τοποθετήσεων-μεταθέσεων-αποσπάσεων-διαθέσεων προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Προς: 1.       Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Αντιναύαρχο ΛΣ Κλιάρη Θεόδωρο

2.       Β’ Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Υποναύαρχο ΛΣ Ισάκογλου Νικόλαο

3.       Δ.Κ. Δ΄ Υποναύαρχο ΛΣ Πασσάδη Νικόλαο

4.       Δ.Π. Αρχιπλοίαρχο ΛΣ Ρεϊζη Δρόσο

Κοιν.:              Υ.ΝΑ.Ν.Π. κ. Πλακιωτάκη Ιωάννη

Θέμα: «Διαδικασίες εφαρμογής νέου Π.Δ. περί τοποθετήσεων-μεταθέσεων-αποσπάσεων-διαθέσεων προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.»

Με την από 10/2/2021  δημοσίευση του πδ 11/2021 (ΦΕΚ 21 Α’) «Τοποθετήσεις-μεταθέσεις-αποσπάσεις-διαθέσεις προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.»  και προκειμένου αυτό τεθεί σε άμεση εφαρμογή προς όφελος των στελεχών, τονίζουμε την αναγκαιότητα της ορθής τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων και του άμεσου καθορισμού των αρμόδιων οργάνων.

Ιδιαίτερα αυτό του συμβουλίου αποσπάσεων και της διευκρίνησης των απαιτούμενων δικαιολογητικών καθώς μεγάλος αριθμός συναδέλφων μας με σοβαρά οικογενειακά προβλήματα παραμένει εγκλωβισμένος.

Όπως είναι γνωστό από 29/9/20 το σχέδιο του πδ έχει διαβιβαστεί στις αρμόδιες Διευθύνσεις του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για να εκκινήσουν τις απαιτούμενες προπαρασκευαστικές ενέργειες προκειμένου το νέο πδ να εφαρμοστεί άμεσα με τη δημοσίευσή του κατά τα προβλεπόμενα.

Επιπλέον απαιτείται η προώθηση του πδ της κατανομής οργανικών θέσεων κατά κατηγορίες με τις αναγκαίες παρατηρήσεις, που έχουμε εντοπίσει και αναδείξει με την από 23/11/20 επιστολή μας και η έκδοση κανονισμών οργανικής σύνθεσης και κατανομής θέσεων σύμφωνα με το άρθρ. 22 του ν. 4676/20. και την παρ. 2 του άρθρ. 126 του ν. 3079/02 «ΚΠΛΣ».

Τέλος, εξίσου απαραίτητες προϋποθέσεις είναι η κοινοποίηση των μορίων των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και η ανακοίνωση των κενών θέσεων.

Η επιτυχία του νέου συστήματος τοποθετήσεων-μεταθέσεων-αποσπάσεων-διαθέσεων προσωπικού Λ.Σ—ΕΛ.ΑΚΤ. εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την τήρηση του χρονοδιαγράμματος, που προβλέπεται και για το λόγο αυτό φρονούμε ότι είναι αναγκαία η επίσπευση του συνόλου των απαιτούμενων ενεργειών.

Δείτε επίσης

«Γκολ» αλληλεγγύης και ευαισθητοποίησης | Video | Photo Album

299 Με απόλυτη επιτυχία διεξήχθη χθες ο ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ επίλεκτων Λιμενικών και εργαζομένων στις …