9 Δεκεμβρίου 2021

Ζητάμε την τοποθέτηση των Υποβρύχιων Καταστροφέων στη Μ.Υ.Α.

Προς: Αρχηγό Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. Αντιναύαρχο ΛΣ Κλιάρη Θεόδωρο

Κοιν.: Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννη Πλακιωτάκη

Η Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών Λιμενικού Σώματος αποτελεί μία υπηρεσία με εξειδικευμένη αποστολή, η οποία έχει αποδείξει όχι μόνο τη χρησιμότητα, αλλά και την αποτελεσματικότητά της κατά την ανάληψη και εκτέλεση ειδικών επιχειρήσεων.

Τα κριτήρια επιλογής του επιχειρησιακού προσωπικού είναι τα υψηλότερα, που ισχύουν σε επίπεδο Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, εντάσσεται στην ενιαία Διοίκηση Ειδικών Δυνάμεων της Χώρας μας και επιλέχθηκε μεταξύ άλλων υπηρεσιών σε Ευρώπη και Ελλάδα, από τις κορυφαίες ειδικές δυνάμεις (SEALS) της μεγαλύτερης στρατιωτικής δύναμης στον κόσμο για συνεργασία και συνεκπαίδευση.

Οι ελλείψεις, που δημιουργούνται από αποχωρήσεις στελεχών λόγω συνταξιοδοτήσεων, οικογενειακών λόγων κ.ά και κυρίως η αυξημένη δυσκολία στο να βρεθούν στελέχη, που να ικανοποιούν τα κριτήρια ένταξης στη ΜΥΑ/ΛΣ λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το ποσοστό ολοκλήρωσης της βασικής εκπαίδευσης ενός ΥΚΤ είναι περίπου 10% του συνόλου, που ξεκινά αυτή την επίπονη σωματική και ψυχολογική δοκιμασία τότε γίνεται σαφές ότι η φυσική μας ηγεσία οφείλει να αξιοποιεί κάθε στέλεχος ικανό να ενταχθεί στη ΜΥΑ/ΛΣ.

Για το λόγο αυτό στο στρατηγικό προγραμματισμό διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού προβλέφθηκε η δυνατότητα εσωτερικής και εξωτερικής διαδικασίας εντοπισμού και προσέλκυσης του απαιτούμενου προσωπικού για την επάνδρωση της ΜΥΑ/ΛΣ και συγκεκριμένα κατά την προκήρυξη διαγωνισμού κατάταξης Δοκίμων Λιμενοφυλάκων έτους 2019 προβλέφθηκε ειδική κατηγορία 17 θέσεων για άτομα, που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την εκπαίδευση του ΥΚΤ καλύπτοντας με επιτυχία τις 14 από αυτές θέσεις.

Οι θέσεις αυτές καλύφθηκαν από μόνιμα στελέχη ειδικότητας Υ/ΚΤ με μεγάλη επιχειρησιακή εμπειρία, προερχόμενα από τη Διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών, και τις Ειδικές Δυνάμεις του Στρατού Ξηράς, τα οποία αξίζει να σημειωθεί ότι παραιτήθηκαν έχοντας την εύλογη πεποίθηση ότι θα προσφέρουν τις πολύτιμες υπηρεσίες τους σε αντίστοιχη υπηρεσία (ΜΥΑ) και σύμφωνα με τις δεξιότητές τους.

Και αυτή η πεποίθηση ήταν απολύτως βάσιμη, αφού στην εν λόγω προκήρυξη υπήρχε απαίτηση οι Υ/ΚΤ να προσκομίσουν επιπλέον του πτυχίου τους, υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει γνώση ότι θα φοιτήσουν σε Ειδικά σχολεία και θα υπηρετήσουν σε Υπηρεσίες της Ειδικότητάς τους τουλάχιστον επί δεκαετία, εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν.

Καθώς η ΜΥΑ/ΛΣ υπάγεται αποκλειστικά στον Αρχηγό Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής σας καλούμε να λάβετε υπόψη σας τα προαναφερόμενα, να τηρήσετε τον υφιστάμενο προγραμματισμό διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού ώστε να τοποθετηθούν τα στελέχη αυτά στη ΜΥΑ/ΛΣ μετά την επιτυχή αποφοίτησή τους από τη σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, αξιοποιώντας κατάλληλα και αποδοτικά τα προσόντα τους.

Σε διαφορετική περίπτωση αφενός τα στελέχη αυτά θα χάσουν σταδιακά τις αποκτηθείσες με τόσο κόπο, χρόνο και κόστος για την χώρα δεξιότητές τους και θα επιφέρει πτώση του ηθικού τους με ότι αυτό συνεπάγεται και αφετέρου θα κλονίσει το αξιόμαχο της ΜΥΑ/ΛΣ.

Δείτε επίσης

Τροποποίηση «Οργανισμού ΥΝΑΝΠ» | Κατανομή οργανικών θέσεων του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ανά κατηγορία και ειδικότητα

1.043 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 28/2024 ΦΕΚ 88/Α/13-6-2024 Τροποποίηση του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας …