3 Απριλίου 2023

Καθολική δικαίωση της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.

Η Ομοσπονδία μας από την πρώτη στιγμή της δημοσίευσης του ΠΔ 11/21 «Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις, διαθέσεις του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.». δεν έπαψε να προσπαθεί να ενισχυθεί η απαιτούμενη ασφάλεια στα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εμπιστευόμενα ένα σύστημα μεταθέσεων, που θα εμπνέει δικαιοσύνη, αξιοκρατία, ισοτιμία και ισονομία για όλους.

Στις συναντήσεις μας με την πολιτική μας ηγεσία ο Υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης είχε δεσμευθεί ότι τα όποια προβλήματα προκύψουν κατά την εφαρμογή του συστήματος μεταθέσεων, θα αντιμετωπισθούν ακόμα και εάν αυτά απαιτούν νομοθετικές παρεμβάσεις.

Από την πλευρά μας απορρίπτοντας κάθε πυροτέχνημα συνδικαλιστικού λαϊκισμού, επιλέξαμε το δύσκολο δρόμο της επίμονης διεκδίκησης επιδιώκοντας τη συνεργασία με την πολιτική και φυσική μας ηγεσία για το καλό των στελεχών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και εντείναμε τις προσπάθειες για την επίλυση των ζητημάτων του θεσμικού πλαισίου μεταθέσεων, που διέπει τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Μετά τα παραπάνω σήμερα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε στις γυναίκες και τους άνδρες συναδέλφους μας τις αλλαγές, που αποδέχθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ως προς το προεδρικό διάταγμα των τοποθετήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων και διαθέσεων του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Συγκεκριμένα:

1. Οι επιλογές των υπό μετάθεση στελεχών από οκτώ (8) να γίνουν τρείς (3).

2. Να απεμπλακούν πλήρως οι έννοιες του τόπου προτίμησης και του τόπου επιλογής με αποτέλεσμα:
– Τα στελέχη να επιλέγουν και την Υπηρεσία, που υπηρετούν.
– Τα στελέχη να επιλέγουν Υπηρεσίες από την ίδια έδρα ακόμα και αν είναι του τόπου προτίμησής τους.
– Τα στελέχη με θέματα υγείας καθώς και οι συνυπηρετήσεις να μετατίθενται ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενής οργανικής θέσης.

3. Για τις τακτικές μεταθέσεις μέχρι του ορίου των πιστώσεων, η διαδικασία να οροθετηθεί θεσμικά και να εξαιρούνται ρητά από τις τακτικές μεταθέσεις τα στελέχη, που έχουν 25ετή υπηρεσία και υπηρετούν στον τόπο προτίμησής τους.

4. Στις ειδικές υπηρεσίες 10ετούς παραμονής να συμπληρωθεί με το ηλεκτρονικό συνεργείο της Υπηρεσίας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και με τους συνοδούς – χειριστές αστυνομικών σκύλων πέραν των ΚΕΑ/ΛΣ

5. Οι απόφοιτοι των παραγωγικών σχολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:
– Να επιλέγουν όλες τις κενές θέσεις τις οποίες προορίζονται να καλύψουν με σειρά προτίμησης μηδενίζοντας τη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου συμβουλίου.
– Να προβλεφθεί μέριμνα για τους συζύγους αποφοίτους (της ίδιας σειράς) ώστε να υπηρετήσουν στην ίδια Λιμενική Αρχή.
– Να επιτραπεί η συνυπηρέτηση αποφοίτων, που είναι σύζυγοι με αρχαιότερούς τους άλλων Σωμάτων (Λιμενικό, Αστυνομία, Ένοπλες Δυνάμεις κτλ.) από την πρώτη στιγμή σε περίπτωση, που αυτοί υπηρετούν σε Υπηρεσίες 1ης και 2ης κατηγορίας.
– Να επιτραπεί η συνυπηρέτηση αποφοίτων, που είναι σύζυγοι με αρχαιότερους άλλων Σωμάτων (Λιμενικό, Αστυνομία, Ένοπλες Δυνάμεις κτλ.) μετά από δύο (2) έτη, αντί για πέντε (5).

– Να επιτραπεί η αμοιβαία μετάθεση των αποφοίτων από την πρώτη στιγμή.
– Να επιτραπεί η επανατοποθέτηση των αποφοίτων μετά από εκπαίδευση (ΚΕΑ/ΛΣ) σε Λιμενικές Αρχές, που υπάγεται το Λιμενικό Τμήμα ή ο Λιμενικός Σταθμός, που είχαν αρχικά τοποθετηθεί, εφόσον η πρώτη δικαιολογεί την εκπαίδευση αυτή.

6. Να μην επιτρέπεται η μετάθεση στελέχους, που είναι Πλοίαρχος ή Μηχανικός άνω των σαράντα πέντε (45) ετών σε θέση ευθύνης σε ΠΠΛΣ.

7. Να ενισχυθεί η προστασία ευπαθών στελεχών και των οικογενειών τους ακόμα και σε περίπτωση εκτάκτων μεταθέσεων για υποστελεχωμένες υπηρεσίες κατόπιν απόφασης του Σ.Ε.Σ.

Επίσης μετά από δική μας παρέμβαση αναφορικά με τους συναδέλφους μας η παραμονή των οποίων σε υπηρεσίες της 1ης, 2ης και 3ης κατηγορίας έχει υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο παραμονής, λάβαμε τη δέσμευση ότι θα αναζητηθεί η επίλυση του θέματος με στόχο τη δικαιότερη αντιμετώπιση των εγκλωβισμένων στελεχών σε δύσκολες υπηρεσίες.

Για μια ακόμα φορά η Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ., η μοναδική συνδικαλιστική οργάνωση, που εκπροσωπεί το σύνολο των στελεχών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, φέρνει με τις επιλογές της απτά αποτελέσματα και λύσεις και η στάση μας αυτή θα αποδειχθεί και πάλι ότι έχει θετικά αποτελέσματα στην πράξη!

Δείτε επίσης

Ενημέρωση Γραφείου Πρωθυπουργού για ζητήματα στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

11.646 Στο Μέγαρο Μαξίμου με τον σύμβουλο του Πρωθυπουργού και υπεύθυνο επικοινωνίας στην Κοινωνία των …