23 Απριλίου 2023

Βουλευτικές εκλογές 2023 – Ανάκληση και απαγόρευση κανονικών αδειών

Κατόπιν ενημέρωσης από Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π. (Ω.Π. 222200/04-23) γνωρίζεται ότι, σύμφωνα με το ΠΔ 45/2023 (ΦΕΚ 99Α΄/22-04-2023) αποφασίστηκε η διάλυση της Βουλής και η προκήρυξη βουλευτικών εκλογών με ημερομηνία διεξαγωγής  τους την Κυριακή 21 Μαΐου 2023, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 106 του ΠΔ 26/2012 (ΦΕΚ 57Α΄/15-03-2012), απαγορεύεται η χορήγηση κάθε κανονικής άδειας απουσίας σε στρατιωτικούς στο διάστημα που μεσολαβεί από την προκήρυξη των εκλογών μέχρι και την ημερομηνία της ψηφοφορίας.

Οι άδειες που τυχόν χορηγήθηκαν πριν από την προκήρυξη των εκλογών ανακαλούνται αυτοδικαίως χωρίς να απαιτείται έκδοση απόφασης της αρμόδιας Αρχής, και τα πρόσωπα που έχουν αυτές τις άδειες είναι υποχρεωμένα να βρεθούν στις θέσεις τους χωρίς οποιαδήποτε ειδοποίηση.

Δείτε επίσης

Σύγκληση Ανώτατου Συμβουλίου Μεταθέσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. όταν λειτουργεί ως Συμβούλιο Προσφυγών

35 Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 01 Ιουλίου 2024 και ώρα 10:00 συγκαλείται το Ανώτατο …