22 Ιουνίου 2023

Εκλογική αποζημίωση βουλευτικών εκλογών 25ης Ιουνίου

Δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023.

Η παροχή της έκτακτης εκλογικής εργασίας αφορά το διάστημα από 29.5.2023 έως 26.6.2023 και για τα εν ενεργεία στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής,  το ποσό καθορίζεται σε εκατόν ογδόντα ευρώ (180,00 €) και απαλλάσσεται από κρατήσεις και φορολογία εισοδήματος.

Σχετικές ανακοινώσεις Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.

FEK-2023-Tefxos B-03978

Δείτε επίσης

Τροποποίηση «Οργανισμού ΥΝΑΝΠ» | Κατανομή οργανικών θέσεων του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ανά κατηγορία και ειδικότητα

1.042 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 28/2024 ΦΕΚ 88/Α/13-6-2024 Τροποποίηση του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας …