8 Ιουλίου 2023

Συνάντηση Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. με τον Γ.Γ. Ναυτιλίας και Λιμένων κ. Κυριαζόπουλο Ευάγγελο

Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων κ. Κυριαζόπουλο Ευάγγελο πραγματοποίησε χθες η Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.

Κατά την πολύωρη και εποικοδομητική συνάντηση επιδώσαμε το πρόσφατα ψηφισμένο από το 24ο Συνέδριο Πρόγραμμα Δράσης της Ομοσπονδίας μας, στο οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των διεκδικήσεών μας.

Ταυτόχρονα είχαμε την ευκαιρία να αναπτύξουμε τα ζητήματα που απασχολούν τα στελέχη του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., ζητώντας από τον κ. Γενικό την ανάληψη πρωτοβουλιών για την επίλυσή τους στο πλαίσιο των διευρυμένων αρμοδιοτήτων του.

Επιγραμματικά αναφερθήκαμε:

  • Στην ολοκλήρωση Τακτικών Συμβουλίων Μεταθέσεων 2023.
  • Στον επανακαθορισμό του ποσού, των δικαιολογητικών και των προϋποθέσεων καταβολής της ημερήσιας αποζημίωσης στα πληρώματα των περιπολικών, ναυαγοσωστικών και αντιρρυπαντικών σκαφών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (πλεύσιμα).
  • Επισημάναμε τις σοβαρές υφιστάμενες οργανικές / λειτουργικές ανάγκες και ζητήσαμε την πρόσληψη ικανού αριθμού νέων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
  • Στην έκδοση Π.Δ. περί οδοιπορικών εξόδων εναρμονισμένο με το ν.4336/15.
  • Στην εφαρμογή της διάταξης για την κάλυψη δικαστικών εξόδων υπεράσπισης.
  • Στην κάλυψη στεγαστικών αναγκών σύμφωνα με το ν. 4676/2020.
  • Στην ολοκλήρωση της προμήθειας ιματισμού και εξοπλισμού για τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
  • Στις ανύπαρκτες κτιριακές εγκαταστάσεις Παραγωγικών Σχολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
  • Στην έκδοση νέων Δελτίων Ταυτότητας στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία θα αποτελούν ταξιδιωτικό έγγραφο.
  • Στην έναρξη χορήγησης δανείων μέσω Τ.Α.Λ.Σ.

Ο κ. Γενικός αφού εξήρε το έργο των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. άκουσε με προσοχή όσα αναλύσαμε και δήλωσε ότι θα κινηθεί στην κατεύθυνση της ικανοποίησης των δίκαιων αιτημάτων μας.

Το προσεχές διάστημα θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας σε όλα τα ζητήματα και στους στόχους που είναι ενταγμένοι στο στρατηγικό σχεδιασμό της Ομοσπονδίας μας, συνεχίζοντας την καταγραφή μετρήσιμων αποτελεσμάτων.

Δείτε επίσης

Τροποποίηση «Οργανισμού ΥΝΑΝΠ» | Κατανομή οργανικών θέσεων του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ανά κατηγορία και ειδικότητα

1.032 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 28/2024 ΦΕΚ 88/Α/13-6-2024 Τροποποίηση του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας …