30 Σεπτεμβρίου 2023

Εκλογική αποζημίωση αυτοδιοικητικών εκλογών Οκτωβρίου 2023

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ, που αφορά στο εκλογικό επίδομα που θα λάβουν τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τις δημοτικές εκλογές Οκτώβριου 2023.

Το ύψος της εκλογικής αποζημίωσης θα είναι διακόσια ευρώ (€200) και απαλλάσσεται από κρατήσεις και φορολογία εισοδήματος.

Δείτε επίσης

Τροποποίηση «Οργανισμού ΥΝΑΝΠ» | Κατανομή οργανικών θέσεων του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ανά κατηγορία και ειδικότητα

1.034 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 28/2024 ΦΕΚ 88/Α/13-6-2024 Τροποποίηση του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας …