Αναπροσαρμογή μισθολογίου: Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών για την εφαρμογή διατάξεων του ν. 5045/2023

Eκδόθηκε η ΑΠ: οικ. 2/97758/ΔΕΠ εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών με παροχή οδηγιών για την εφαρμογή διατάξεων του ν. 5045/2023 «Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων, της οικογένειας και της εργασίας – Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Σε ό,τι αφορά στα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπως επισημάναμε από την πρώτη στιγμή (εδώ), οι παρεμβάσεις του ν.5045/23, πραγματοποιήθηκαν στο βασικό μισθό κατηγοριών προσωπικού και σε επιμέρους αναπροσαρμογές ήδη προβλεπόμενων επιδομάτων.

Η απαίτησή μας για ένα ειδικό μισθολόγιο, που θα συμμορφώνεται με τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε., θα αποκαθιστά τις προηγούμενες μνημονιακές περικοπές, θα επαναφέρει δώρα και επιδόματα αδείας, θα ενισχύει τις αποδοχές μας και θα αναγνωρίζει την επικινδυνότητα του επαγγέλματός μας, παραμένει στο ακέραιο!

Διαβάστε σχετικά:

Άνθρακες ο θησαυρός...

 

Νομοσχέδιο Υπ. Οικ. με παρεμβάσεις σε βασικό μισθό και επιδόματα

Δείτε επίσης

Βίντεο από την κατάσχεση ενενήντα ενός κιλών και έξι γραμμαρίων κοκαΐνης στον Πειραιά αξίας 4.000.000€ που εντοπίστηκαν σε εμπορευματοκιβώτιο με μπανάνες

874 Ογδόντα πλαστικές συσκευασίες που περιείχαν ναρκωτική ουσία (κοκαΐνη) συνολικού μικτού βάρους ενενήντα ενός κιλών …