2 Απριλίου 2024

Συγκρότηση Συμβουλίων Μεταθέσεων και Προσφυγών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Σας ενημερώνουμε για τη συγκρότηση Συμβουλίων Μεταθέσεων και Προσφυγών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σύμφωνα με το άρθρο 34 του π.δ. 11/2021 (Α΄21) όπως ισχύει, ως εξής:

Ανώτατο Συμβούλιο Μεταθέσεων όταν λειτουργεί ως Συμβούλιο Προσφυγών:

α) Πρόεδρος μετά ψήφου: Αρχηγός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

β) Μέλος μετά ψήφου: Α΄ Υπαρχηγός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

γ) Μέλος μετά ψήφου: Διευθυντής Κλάδου Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

δ) Μέλος μετά ψήφου και με καθήκοντα Εισηγητή: Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. ΜΠΟΤΣΗΣ Δημοσθένης – Αναπληρωτής: Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΙΑΜΟΣ Φώτιος

ε) Μέλος μετά ψήφου: Πλοίαρχος Λ.Σ. ΓΡΑΒΑΝΗΣ Γρηγόριος εκπρόσωπος της Π.Ε.Α.Λ.Σ. – Αναπληρωτής: Πλωτάρχης Λ.Σ. ΠΑΣΤΡΙΚΑΚΗΣ Κωνσταντίνος

στ) Μέλος μετά ψήφου: Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΟΥΖΗΣ Βασίλειος Γεώργιος εκπρόσωπος της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. – Αναπληρωτής: Πλωτάρχης Λ.Σ. ΖΥΓΟΥΡΗΣ Νικόλαος

Το Συμβούλιο αυτό είναι αρμόδιο για την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών οι οποίες ασκούνται κατά των αποφάσεων τοποθετήσεων, ή μεταθέσεων, ή αποσπάσεων μετά από την κύρωση των αντίστοιχων πινάκων του Ανώτερου Συμβουλίου Μεταθέσεων.

Ανώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων και Προσφυγών:

α) Πρόεδρος μετά ψήφου: Β΄ Υπαρχηγός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

β) Μέλος μετά ψήφου: Υποναύαρχος Λ.Σ. ΧΑΜΕΤΗΣ Παντελής – Αναπληρωτής: Υποναύαρχος Λ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΙΑΝΟΣ Νικόλαος

γ) Μέλος μετά ψήφου: Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. ΓΙΑΝΝΑΚΗ Βασιλεία – Αναπληρωτής: Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. ΓΙΑΛΕΛΗΣ Κωνσταντίνος

δ) Μέλος μετά ψήφου: Διευθυντής Διεύθυνσης Προσωπικού – Αναπληρωτής: Προϊστάμενος του Τμήματος Μεταθέσεων της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

ε) Μέλος μετά ψήφου: Πλοίαρχος Λ.Σ. ΞΥΠΝΗΤΟΥ Βασιλική – Αναπληρωτής: Πλοίαρχος Λ.Σ. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

στ) Μέλος μετά ψήφου: Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. (Ο) ΦΥΚΑΣ Γεώργιος εκπρόσωπος της Π.Ε.Α.Λ.Σ. – Αναπληρωτής: Πλωτάρχης Λ.Σ. ΚΑΝΕΤΗΣ Λουκάς

ζ) Μέλος μετά ψήφου: Σημαιοφόρος Λ.Σ. ΤΣΙΑΝΟΣ Παναγιώτης εκπρόσωπος της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. – Αναπληρωτής: Ανθυπασπιστής Λ.Σ. ΚΑΜΒΥΣΗΣ Σαράντος

Στο ανωτέρω Συμβούλιο όταν λειτουργεί ως Συμβούλιο Προσφυγών ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Προσωπικού αναπληρώνεται από την Υποπλοίαρχο Λ.Σ. ΞΗΝΤΑΒΕΛΟΝΗ Κωνσταντίνα.

Το Συμβούλιο αυτό είναι αρμόδιο για τις τοποθετήσεις, τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις των ανώτερων και κατώτερων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και για την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών οι οποίες ασκούνται κατά των αποφάσεων τοποθετήσεων, ή μεταθέσεων, ή αποσπάσεων μετά από την κύρωση των αντίστοιχων πινάκων του Κατώτερου Συμβουλίου Μεταθέσεων, καθώς και για την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών, οι οποίες ασκούνται κατά των αποφάσεων τοποθετήσεων σε Λιμενικά Τμήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 119 του ν. 3079/2002.

Κατώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων:

α) Πρόεδρος μετά ψήφου: Διευθυντής Κλάδου Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

β) Μέλος μετά ψήφου: Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. ΦΡΑΓΚΙΑΣ Χρήστος – Αναπληρωτής: Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΟΥΒΑΡΗΣ Δρακούλης

γ) Μέλος μετά ψήφου: Πλοίαρχος Λ.Σ. ΣΚΙΑΔΑ Αικατερίνη – Αναπληρωτής: Πλοίαρχος Λ.Σ. ΖΟΥΜΠΟΣ Χρήστος 

δ) Μέλος μετά ψήφου και με καθήκοντα εισηγητή σε θέματα αρμοδιότητάς του: Προϊστάμενος του Τμήματος Μεταθέσεων της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. – Αναπληρωτής: ο αμέσως νεότερος ή κατώτερος Αξιωματικός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί στο ίδιο Τμήμα

ε) Μέλος μετά ψήφου: Προϊστάμενος του Τμήματος Επιχειρησιακών Μέσων – Ειδικών Μονάδων της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. – Αναπληρωτής: ο αμέσως νεότερος ή κατώτερος Αξιωματικός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί στο ίδιο Τμήμα

στ) Μέλος μετά ψήφου: Πλωτάρχης Λ.Σ. ΧΑΒΙΑΡΗΣ Ιωάννης εκπρόσωπος της Π.Ε.Α.Λ.Σ. – Αναπληρωτής: Πλωτάρχης Λ.Σ. ΒΗΧΟΣ Ιωάννης

ζ) Μέλος μετά ψήφου: Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος εκπρόσωπος της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. – Αναπληρωτής: Ανθυπασπιστής Λ.Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Γεώργιος

Το συμβούλιο αυτό είναι αρμόδιο για τις τοποθετήσεις, τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις των Ανθυπασπιστών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., των Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και των Λιμενοφυλάκων.

Δείτε επίσης

Σύγκληση Ανώτατου Συμβουλίου Μεταθέσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. όταν λειτουργεί ως Συμβούλιο Προσφυγών

29 Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 01 Ιουλίου 2024 και ώρα 10:00 συγκαλείται το Ανώτατο …