30 Μαΐου 2024

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ της εκλογικής αποζημίωσης | Ποιοι δε λαμβάνουν εκλογική αποζημίωση

Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης, σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024.

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης κατά το χρονικό διάστημα από 09.05.2024 έως και 10.06.2024, στα εν ενεργεία στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, η οποία καθορίσθηκε, για όλο το παραπάνω διάστημα παροχής της έκτακτης εκλογικής εργασίας, στο ποσό των διακοσίων ευρώ (200,00 €) και δεν υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις και φορολογία εισοδήματος.

Η διαδικασία καταβολής στους δικαιούχους θα καθοριστεί με εσωτερική διαταγή του Αρχηγείου ΛΣ/ΕΛΑΚΤ.

Ποιοι δε λαμβάνουν εκλογική αποζημίωση

Δε λαμβάνουν την ειδική εκλογική αποζημίωση όσοι δεν παρέχουν σχετικές υπηρεσίες κατά την περίοδο από 09.05.2024 έως και 10.06.2024 και ειδικότερα:

α. Όσοι ευρίσκονται σε κατάσταση τέτοια, ένεκα της οποίας δεν εκτελούν ή απαγορεύεται να εκτελούν Υπηρεσία.

β. Όσοι είναι τοποθετημένοι ή υπηρετούν με απόσπαση ή εκπαιδεύονται στο εξωτερικό.

γ. Όσοι ευρίσκονται σε οποιαδήποτε άδεια, πλην αυτής που θα χορηγηθεί για την άσκηση εκλογικού δικαιώματος και της προβλεπόμενης ειδικής άδειας αιμοδοσίας.

δ. Οι ευρισκόμενοι σε κατάσταση «οίκοι νοσηλείας» και οι νοσηλευόμενοι σε νοσοκομεία.

Δείτε επίσης

Τροποποίηση «Οργανισμού ΥΝΑΝΠ» | Κατανομή οργανικών θέσεων του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ανά κατηγορία και ειδικότητα

1.049 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 28/2024 ΦΕΚ 88/Α/13-6-2024 Τροποποίηση του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας …