30 Ιουνίου 2024

Πρωτοφανής διαδικασία μεταθέσεων “τιμωρεί” τα στελέχη με περισσότερα μόρια

Οι μεταθέσεις αποτελούν μία από τις σημαντικότερες υπηρεσιακές μεταβολές του προσωπικού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και ως θεσμικοί εκπρόσωποι των στελεχών παρεμβαίνουμε κάθε φορά που διακυβεύεται η δικαιοσύνη, η διαφάνεια και η ισονομία.

Για το σκοπό των τακτικών μεταθέσεων 2024, τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους ανακοινώθηκε ο πίνακας αριθμού μορίων προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τα στελέχη κλήθηκαν πέραν του τόπου προτίμησης να δηλώσουν υποχρεωτικά τρεις (3) εναλλακτικές υπηρεσίες, από τον πίνακα κενών θέσεων, που επίσης ανακοινώθηκε από τον Κλάδο Διοίκησης.

Εν συνεχεία σύμφωνα με το 2811.4-1/41634/5-6-2024 έγγραφο Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ. διαπιστώθηκε για μια ακόμη χρονιά ότι οι πιστώσεις δεν επαρκούν για το σύνολο των μεταθέσεων.

Ως απόρροια του παραπάνω αναρτήθηκε η ΑΠ: 2411.1/46381/2024//25-6-2024 Υπουργική Απόφαση «Διαδικασία τακτικών μεταθέσεων 2024» κατόπιν της 2010.0/45394/19-06-2024 εισήγησης του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής, με την οποία το σύνολο των μεταθέσεων περιορίζεται στις 114 και καθορίστηκαν, μέχρι του ορίου των διαθέσιμων πιστώσεων, οι κενές θέσεις προς κάλυψη κατά κατηγορία στελεχών.

Συνεπώς οι αρχικές δηλώσεις προτίμησης αλλά και οι εναλλακτικές επιλογές των στελεχών για μια ακόμη χρονιά, δε θα ληφθούν υπόψη εκτός εάν περιλαμβάνονται στις κενές θέσεις της Υπουργικής Απόφασης.

Πέραν αυτού στις κενές θέσεις δεν περιλαμβάνονται κρίσιμες υπηρεσίες οι οποίες δεν ενισχύονται και παραμένουν υποστελεχωμένες.

Το επιπλέον πρωτοφανές ωστόσο είναι ότι με την ίδια υπουργική απόφαση καθορίσθηκε ο τρόπος  που θα καλυφθούν αυτές οι κενές θέσεις και από το σύνολο των προς μετάθεση παρατηρείται ότι επιλέχθηκαν «υποσύνολα» των μορίων ανά κατηγορία στελεχών.

Από αυτό διαπιστώνεται ότι αυθαίρετα εξαιρείται από τη διεκδίκηση κενών θέσεων, σημαντικός αριθμός στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., με διαδοχικό αριθμό μορίων μεγαλύτερο από τα υποσύνολα εύρους των μορίων που η ίδια η Υπουργική Απόφαση καθόρισε.

Όπως είναι σαφές τα στελέχη αυτά έχουν συλλέξει μεγάλο αριθμό μορίων διότι παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα και καθ΄ υπέρβαση του μεγίστου χρόνου παραμονής, που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 11/2021, σε Υπηρεσίες που δεν είναι έδρα του τόπου προτίμησής τους.

Η πρωτοφανής αυτή διαδικασία εκθέτει ανεπανόρθωτα την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και τη φυσική μας ηγεσία αφού είναι σε αντίθεση με το πνεύμα του θεσμικού πλαισίου και έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά παλινωδιών στις υπηρεσιακές μεταβολές των στελεχών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Από την πλευρά μας από την πρώτη στιγμή θέσαμε το ζήτημα στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, παρουσιάζοντας υπαρκτά παραδείγματα και παράλληλα ζητήσαμε:

αύξηση των πιστώσεων

αύξηση των κενών προς κάλυψη θέσεων

Κάνουμε σαφές προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν πρόκειται να συνηγορήσουμε σε μια προαναγγελθείσα κατάφορη αδικία και παρανομία και αναμένουμε τις διορθωτικές παρεμβάσεις πριν την σύγκληση των συμβουλίων τακτικών μεταθέσεων 2024.

Η επιστροφή στον εργασιακό «μεσαίωνα» θα αποτραπεί με κάθε μέσο και κάθε τρόπο!

Δείτε επίσης

Ενημέρωση Γραφείου Πρωθυπουργού για ζητήματα στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

11.649 Στο Μέγαρο Μαξίμου με τον σύμβουλο του Πρωθυπουργού και υπεύθυνο επικοινωνίας στην Κοινωνία των …