ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

    Επιθυμώ την εγγραφή μου ως μέλος της Ένωσής

    Δηλώνω ότι αποδέχομαι το Καταστατικό, τις αρχές και τους σκοπούς της Ένωσης

    Η μηνιαία συνδρομή μου των 4 ευρώ να παρακρατείται από το Υ.Ν.Α./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.Χ.Ε.ΔΑΠ./ Διαχείριση