30 Νοεμβρίου 2016

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος ΤΣΙΑΝΟΣ Παναγιώτης
Αντιπρόεδρος Α΄ ΚΟΥΖΗΣ Βασίλειος
Αντιπρόεδρος Β΄ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Γεώργιος
Γενικός Γραμματέας ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας ΣΤΡΑΤΗΣ Ευστράτιος
Οργανωτικός Γραμματέας ΚΑΜΒΥΣΗΣ Σαράντος
Αναπληρωτής Οργανωτικός Γραμματέας ΚΑΤΣΙΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ Βασίλειος
Ταμίας ΓΑΛΑΝΗΣ Χρήστος
Αναπληρωτής Ταμίας ΤΣΑΛΙΚΗΣ Ιωάννης
Υπεύθυνος Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων ΖΥΓΟΥΡΗΣ Νικόλαος
Υπεύθυνος Πρωτοβαθμίων Ενώσεων ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΣ Φώτιος
Μέλη:ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ Χαράλαμπος

ΔΙΑΚΟΥΜΗΣ Κωνσταντίνος

ΚΩΣΤΑΚΗΣ Μιχαήλ

ΛΑΣΚΑΡΗΣ Γεώργιος

ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΑΣ Γεώργιος

ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ Νικόλαος

ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ Αθανάσιος

ΤΣΙΑΠΛΙΑΣ Βασίλειος

Εκτελεστική Γραμματεία:1.      ΤΣΙΑΝΟΣ Παναγιώτης

2.      ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος

3.      ΚΑΜΒΥΣΗΣ Σαράντος

4.      ΓΑΛΑΝΗΣ Χρήστος

5.      ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΣ Φώτιος

6.      ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Γεώργιος

7.      ΤΣΑΛΙΚΗΣ Ιωάννης

Οι εκπρόσωποι της Π..Ο.Ε.Π.Λ.Σ. στο Τ.Α.Λ.Σ. προέκυψαν από τις αρχαιρεσίες της 15ης Μαΐου 2022 ως εξής:

Τακτικό μέλος: ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ Στέφανος

Αναπληρωματικό μέλος: ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ Ιωάννης

Στη συνέχεια ορίσθηκαν οι κάτωθι εκπρόσωποι ως ακολούθως: 

Εκπρόσωποι στα Συμβούλια Μεταθέσεων
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Τακτικός Εκπρόσωπος ΚΟΥΖΗΣ Βασίλειος
Αναπληρωματικός Εκπρόσωπος ΖΥΓΟΥΡΗΣ Νικόλαος
ΑΝΩΤΕΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Τακτικός Εκπρόσωπος ΤΣΙΑΝΟΣ Παναγιώτης
Αναπληρωματικός Εκπρόσωπος ΚΑΜΒΥΣΗΣ Σαράντος
ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Τακτικός Εκπρόσωπος ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος
Αναπληρωματικός Εκπρόσωπος ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Γεώργιος
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΟΝ ΛΑΠ
Τακτικός εκπρόσωπος ΓΑΛΑΝΗΣ Χρήστος
Αναπληρωτής εκπρόσωπος ΔΙΑΚΟΥΜΗΣ Κωνσταντίνος