ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.

LOGO POEPLS

Πρόεδρος ΤΣΙΑΝΟΣ Παναγιώτης
Αντιπρόεδρος Α΄ ΚΟΥΖΗΣ Βασίλειος
Αντιπρόεδρος Β΄ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Γεώργιος
Γενικός Γραμματέας ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας ΔΑΝΙΚΑΣ Σωτήριος
Οργανωτικός Γραμματέας ΣΑΜΑΡΑΣ Ευστάθιος
Ταμίας ΓΑΛΑΝΗΣ Χρήστος
Αναπληρωτής Ταμίας ΤΣΑΛΙΚΗΣ Ιωάννης
Υπεύθυνος Δημοσίων Διεθνών Σχέσεων ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΣ Φώτιος
Μέλη:

ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ Χαράλαμπος

ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ Γεώργιος

ΚΑΜΒΥΣΗΣ Σαράντος

ΚΟΡΙΖΗΣ Ιωάννης

ΚΩΣΤΑΚΗΣ Μιχαήλ

ΛΑΖΙΝΟΣ Αχιλλεύς

ΛΑΣΚΑΡΗΣ Γεώργιος

ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΑΣ Γεώργιος

ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ Αθανάσιος

ΤΣΙΑΠΛΙΑΣ Βασίλειος

Εκπρόσωποι Μεταθέσεων
Τακτικός Εκπρόσωπος ΤΣΙΑΝΟΣ Παναγιώτης
Αναπληρωματικός Εκπρόσωπος ΣΑΜΑΡΑΣ Ευστάθιος
Εκπρόσωποι Προσφυγών
Τακτικός Εκπρόσωπος ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Γεώργιος
Αναπληρωματικός Εκπρόσωπος ΔΑΝΙΚΑΣ Σωτήριος
Εκτελεστική Γραμματεία:

ΤΣΙΑΝΟΣ Παναγιώτης

ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος

ΣΑΜΑΡΑΣ Ευστάθιος

ΓΑΛΑΝΗΣ Χρήστος

ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΣ Φώτιος

ΚΑΜΒΥΣΗΣ Σαράντος

ΤΣΑΛΙΚΗΣ Ιωάννης